layout styles

Tehlikeli maddelerin insan sağlığına ,canlı varlıklara ,doğaya zarar vermeden güvenli ve düzenli şekilde öz varlık araçları ile taşınmasını sağlamaktadır. Tercübeli ,eğitimli kadrolarıyla Yükleme noktasından alıcı noktasına kadar olan süreçte ambalajlama ,taşımacılık ve tehlikeli maddeleri taşıyan tüm araçlarımız özellikleri ve sürücülerimiz eğitimleri tüm yükümlülük,sorumluluklarının ve çalışma koşularına uymaktadır.